• da
  • en

Skoler

Vi tilbyder internationale og potentielle internationale skoler redskaber, der hjælper elever, forældre og ansatte med at fremme integration og internationalisering

Vores ydelser omfatter:

  • Implementere bilingual skoler/afdelinger i Danmark og i udlandet
  • personale-workshops
  • forbedre trivslen af globale, bilingual og multilingual elever
  • psykologisk vejledning for Third Culture Kids og deres familier
  • forældretemaaftener
  • vejledning i forbindelse med at bo i et nyt land
  • forbedre interkulturel pædagogik og kulturel forståelse
  • optimering af optagelsesprocesser