• da
  • en

Intergration af globale talenter

Vi hjælper organisationer skabe innovative mentorprogrammer, som sætter de globale aktører, maksimere videndeling og fremme medarbejder innovation

Ambassadør Mentor Programme

Udlandsdanskeres centrale rolle

  • Anerkendelse af repat potentiale: orientering om globalt arbejde
  • Mægle kulturelle & sproglige barrierer, der hindrer at kreativitet bliver innovation

Innovation Team Model

  • Kursus i interkulturelle kompetencer (6 Sessions)
  • Udvikling af tosprogede sprogkundskaber (DA, EN)

Internal Practice Audit 

  • Gennemgang af sprogpolitik
  • Vurdering af internationalisering- og integrations-initiativer

Management Buy-In

  • Executive engelsk kommunikation
  • Mangfoldighed management consulting
  • Uddannelse i kulturel intelligens