• da
  • en

Johnny Roj-Larsen

Jeg har en baggrund som direktør og leder af organisationer og offentlige institutioner inden for, uddannelsesområdet samt kulturområdet. Jeg har været bestyrelsesformand på Rygaard International School ligesom jeg har været ansat som CFO/COO på en international skole på København

Jeg har  indgående viden og indsigt i

  • det danske arbejdsmarkedssystem – forsikring, uddannelse, arbejdsmarkedspensioner, danske ansættelseskontrakter og ansættelsesforhold i øvrigt.
  • det danske uddannelses- og skolesystem – f.eks. hvilke muligheder har man i det danske uddannelsessystem på grundskole-, gymnasie- og universitetsniveau. Er der nogen mulighed for at udvikle mine kompetencer til rimelige priser? Hvad koster det at uddanne mig i Danmark?
  • kulturområdet – herunder hvilke kulturtilbud / sportsklubber / vidensinstitutioner er der i Danmark
  • drift og udvikling af internationale skoler i Danmark

Virksomhed

Rådgivning af medarbejdere om det danske arbejdsmarked samt rådgivning om det danske uddannelsessystem.

Offentlige institutioner

Rådgivning om ”det offentlige” og adgangen til danske offentlig institutioner. Hvad kan de forvente af det danske offentlige system? Introduktion til adgangen til det digitale Danmark.

Skoler

Jeg rådgiver ved start up af bilingual skoler – planlægning, økonomi, analyser og implementering og opfølgning. Jeg kan ligeledes hjælpe til med at udarbejde en forretningsplan.