• da
  • en

Thomas Mulhern

Min vision er at hjælpe Danmark med at blive et mere dynamisk og inklusivt sted at bo og arbejde. For at opnå dette, mener jeg, at vi har brug for at skabe et samfund, hvor danskere og expats kan inspirere hinanden.

På baggrund af denne vision arbejdede jeg i mit job som international afdelingsleder på at skabe det første fuldt dansk/engelsk bilingual skoletilbud i Danmark. Både danskere og expats var åbne i forhold til at skabe en fælles kultur og derved nedbryde barriererne for integration og internationalisering, nemlig segregation og assimilation. I stedet for disse barrierer, blev der skabt en hybrid kultur, hvor ægte internationalisering er en mulighed for expats og globale danske familier, som ønsker en mere international skoletilgang.

At hjælpe expats med at integrere sig i Danmark er en "win win" for de involverede individer og familier samt de virksomheder, offentlige institutioner og skoler, hvor disse mennesker hører til.

Jeg er selv expat og er vokset op i USA.  Som en danskgift expat og far til en dansk/amerikansk pige, har jeg selv oplevet barriererne som gør integration svært.  Dog har jeg også lært strategierne, som er nødvendige for at integrere sig, bidrage og gøre Danmark til mit hjem.

Globally Local er mere end et job for mig, og jeg kan bruge mine personlige og professionelle erfaringer til at hjælpe individer, familier og organisationer med at opnå det potentiale at have velfungerende globale borgere, som bidrager til det lokale dansk samfund.