• da
 • en

Ydelser

Uddannelsessektoren
Private sektor
Offentlige sektor

 • Diversity management
 • Ledelse på tværs af alder
 • Skræddersyede ambassadør mentorprogrammer: intern
 • Buddy system: ude af kontoret
 • HR/Global mobility træning: repatriering
 • Kurser i interkulturelle kompentencer
 • Professionelt engelsk kommunikation (møder, præsentationer, taler)
 • Dansk kultur- og arbejdskultur uddannelse
 • Samlever’s karriere og identitet workshops
 • Dansk sproglig støtte: internt/online
 • Netværksfacilitering
 • Omfattende pædagogisk rådgivning og skolesøgning
 • Psykologisk støtte (overgang, kulturchok, tredjekultursbørn)
 • Destination Service Providers (DSP) support via vores strategiske partnere

Klienter

Lolland Kommune
Tiny Tots