• da
  • en

Behandling af personoplysninger

Globally Locals behandling af personoplysninger

Når du anmoder Globally Local om at hjælpe dig eller din virksomhed med at falde til i Danmark, modtager vi personoplysninger fra dig eller dine ansatte. Personoplysninger er f.eks. oplysninger om navn, adresse og CPR-nummer.

Dine rettigheder

Globally Local skal følge databeskyttelsesloven, som giver dig en række rettigheder. Databeskyttelsesloven gælder for både børn og voksne. Det er normalt den med forældremyndighed, der varetager et barns rettigheder.

Du kan gøre brug for dine rettigheder ved at kontakte os. Du finder vores kontaktinformation på hjemmesiden.

Retten til indsigt

Du har ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der bliver behandlet om dig.

Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles.

Retten til rettelse

Du har ret til at bede om rettelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er forkerte eller er behandlet i strid med databeskyttelsesloven.

Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.   

Sådan beskytter vi dine oplysninger

Globally Local foretager tekniske foranstaltninger for at sikre dine personoplysninger mod ulovlig tilintetgørelse, tab, uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. I tilfælde af sikkerhedsbrud, der omfatter en risiko for dig, underretter vi dig så hurtigt som muligt.

Opbevaring af personoplysninger

Globally Local har faste retningslinjer for, hvornår personoplysninger skal slettes. Vi gemmer ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.  

Samarbejdspartnere

Globally Local har en række samarbejdspartnere. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til disse samarbejdspartnere, medmindre du har givet dit samtykke hertil.