• da
  • en

Inklusiv Diversity Management

Styrke organisationer gennem kognitiv diversitet

Globally Locals banebrydende kognitive diversitet (kulturelle, køn, og generation) træningsprogrammer hjælper med mere end bare inklusion og mangfoldighed. Efter at have udviklet og implementeret diversitet træningsprogrammer, der i øjeblikket er i brug hos Carlsberg A/S og med moduler ledet af internationalt anerkendte eksperter inden for mangfoldighed og inkludering; der har vi evnen til at hjælpe organisationer med at optimere mangfoldighed og dermed forbedre den økonomiske balance for organisationen både nu og fremadrettet.

Kognitiv adfærd, værdier og forudsætninger har en stor indflydelse på organisationskultur og praksis samarbejde. Med Globally Locals træningsprogram; gennem interaktive diskussioner, der er baseret på research, bruger vi visuelle hjælpemidler og øvelser, som giver deltagerne de essentielle værktøjer for at kunne navigere mangfoldige miljøer en stor organisation.

For at sikre maksimal værdi og bæredygtige resultater, er vores tilgang centreret omkring de præcise behov af din organisation. Identificering af de specifikke behov opnås typisk ved hjælp af en kvalitativ audit, der består af kvalitative interviews og en rapport. Træningsprogrammet består i sig selv af 3 moduler (kulturel mangfoldighed, kønsdiversitet, og generationsdiversitet), som hver indeholder 4 sessioner på cirka 3 timer. Ud over programmet, der benchmarker vi med ugentlige statusrapporter samt kvalitative interviews efter hvert modul.

Med et team af eksperter og en track-record med succes hos multinationale selskaber i Danmark og i udlandet, der er vi overbeviste om, at vi kan hjælpe dig med at optimere kognitiv diversitet på en god og indflydelsesrig måde.

Værdien af mangfoldighed:

  • Øget og bedre performance
  • Inspiration for kreativitet, innovation og vækst
  • Lokalt markeds- og kulturkendskab gør en virksomhed mere konkurrencedygtig og profitable
  • Større mulighed for personlig og professionel vækst
  • Flere færdigheder som gør det muligt for en organisation at tilbyde et bredere og mere fleksibelt udvalg af produkter og ydelser
  • Kulturforståelse og lokalviden fører til højere kvalitet og en mere målrettet markedsføring
  • Et team bestående af flere kulturer gør det muligt for en organisation at tiltrække og fastholde de bedste talenter