• da
  • en

Nicholas Wobido

Nicholas Wobido er det nyeste medlem af Globally Local holdet. Hans fokus ligger i forskning og
strategiske tilgange, der omhandler eksistentielle spørgsmål vedrørende integration af expats og
repats i arbejde og det sociale liv i Danmark. Hans interesse i konstruktionen af andethed er
grundet i mere end syv års undervisnings erfaring og mentoring af børn af indvandrer i Danmark.
Sammen med en kandidat i pædagogiske psykologi, hans nuværende fokus er at undersøge
dynamikken i os / dem dichotomies inden for organisationer med det formål at fremme væksten af
inkluderende og deltagende kulturer.

At vokse op i New York med en dansk mor og en amerikansk far gav stor eksponering og
oplevelser med hvad succesfuld integration og multikulturalisme kan være. At være gift med en
dansker og far til et dansk-amerikansk barn, samt at have dybgående kendskab til to nationale
kulturelle praksis har yderliger fremmede den akutte bevidsthed om expats eksplicitte og
implicitte behov. Med denne bevidsthed og erfaring kommer viden om, hvordan man forhandler
kulturelle barrierer, samtidig med at mangfoldigheden bliver en værdi.

At anvende disse færdigheder til at fremme globalt sindet orienteringer og bygge på den
forskellige viden, som mangfoldighed bringer, er noget, der både er gavnligt for expats og lokale
der kalder Danmark deres hjem.